Został nazwany „ojcem wiernych”. Chociaż jego życie nie zawsze dawało dowody wielkiej wiary, Biblia mówi, że Abraham był „silny w wierze”. Co sprawiło, że ten człowiek żył prawdziwą wiarą? Dołącz do pastora Johna Bradshawa w Jerozolimie, w Izraelu i odkryj lekcje wiary i tego, jak możesz być osobą prawdziwej wiary w Boga niebieskiego.